#TOOLING

Alpine alebo Distroless?

Asi každý z nás sa snaží vytvoriť čo najmenší a najbezpečnejší kontajner aplikácie. Aké možnosti máme a existuje univerzálne riešenie?

<